About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Nhân Viên Thủ Quỹ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 02/09/2021
Industry Telecommunications , Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hai Duong

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Hung Yen | Bac Ninh | Hai Duong

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Hai Duong | Hung Yen | Vinh Phuc

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Nam

Chi Nhánh Hưng Yên- Công Ty CP Anova Feed

$ 6,5 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

Chi Nhánh Hưng Yên- Công Ty CP Anova Feed

$ 6,5 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM JASAN (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Hung Yen