language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Thư viện – Thiết bị

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc
Updated: 17/11/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

1. Mô tả công việc

· Đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu liên quan đến việc mượn, đọc và trả sách với tinh thần, thái độ phục vụ ân cần, thân thiện.

· Đảm bảo số lượng, tình trạng, tính thẩm mĩ trong viếc sắp xếp sách báo, ấn phẩm và các trang thiết bị có trong thư viện.

· Đảm bảo cập nhật đầy đủ kịp thời phần mềm thư viện.

· Thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các báo cáo theo yêu cầu của cơ sở

· Có kế hoạch, thực hiện đầy đủ thủ tục và theo dõi tình hình mượn - trả thiết bị và đồ dùng dạy học của giáo viên.

· Đề xuất mua thêm thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên.

· Sắp xếp dụng cụ ngăn nắp khoa học, nhắc dọn vệ sinh phòng học sạch thoáng.

· Kiểm kê đồ dùng dạy học cuối năm ghi vào sổ tài sản, thiết bị theo qui định của Ban Giám Đốc, lập danh mục các tài sản bị hư, mất trình QLCS ký kiểm cuối năm học

· Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

· Nơi làm việc: cơ sở Riverside – 99 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7

· Thời gian làm việc: thứ Hai đến sáng thứ Bảy

Job Requirement

Yêu cầu chung

·       Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Thư viện/ Thông tin Thư viện

·       Sử dụng tốt vi tính văn phòng

·       Giao tiếp tiếng Anh căn bản

Yêu cầu về kỹ năng

·       Tổ chức công việc (Sắp xếp, tổ chức thiết bị, đồ dùng)

·       Giao tiếp hiệu quả

Yêu cầu về thái độ

·       Có tinh thần trách nhiệm

·       Tuân thủ kỉ luật

·       Nhiệt tình

·       Trung thực, cẩn thận

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

www.vas.edu.vnCompany size: trên 1000
Hệ Thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường song ngữ chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu và đồng thời...Detail

Similar jobs

Nhân viên Thư viện – Thiết bị

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Employment Information

Nhân viên Thư viện – Thiết bị

Location