About us

Công Ty Cổ Phần Devyt

Employment Information

Nhân viên Thương mại điện tử (kinh doanh trên Amazon, Facebook,...)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 19/06/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT THỂ THAO ĐÔNG DƯƠNG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh (Galle Watch)

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SUNHOUSE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi