About us

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

Employment Information

Nhân viên tiền lương

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources
Experience 1 - 10 Years

Location

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Mil - 14 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Mil - 14 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Mil - 14 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Bac Giang

Công ty TNHH FANCYL PEC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Vinh Phuc

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Giang

Công Ty TNHH Luxshare - ICT ( VIiệt Nam ) Nhà máy Quang Châu 1

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Giang