About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

Employment Information

NHÂN VIÊN TIẾNG TRUNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Interpreter/ Translator

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Vinh Phuc

First Alliances

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Vinh Phuc

First Alliances

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Vinh Phuc