About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Tín Dụng - PGD Hòa Bình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 300 USD
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Customer Service , Accounting / Auditing / Tax , Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ Over 6,6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VIB Bàu Cát

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn

$ 6,6 Tr - 8,8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIETNAM

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn

$ 6,6 Tr - 8,8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CPDV Xây dựng Địa ốc Đất Nguồn

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh