About us

JELLYFISH Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện - Hải Phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 17/12/2020
Industry Marketing , Consulting , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Competitive

  • Hai Phong

JELLYFISH Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hai Phong

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

$ 4 Tr - 6 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty Cổ phần Quốc tế Thái Bình Dương

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong