About us

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

Employment Information

Nhân viên Tổng đài EMS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Consulting , Customer Service , Telecommunications

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi