language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên tổng hợp

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Updated: 14/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện xử lý đơn đặt hàng hàng ngày của các sale báo về.

- Theo dõi doanh số bán hàng ngày của từng sale và cả của công ty. So sánh doanh số thực hiện với kế hoạch báo cáo trưởng phòng, giám đốc.

- Theo dõi công nợ hàng ngày của các khách hàng; đôn đốc các sale thu hồi nợ đúng hạn. Báo cáo với lãnh đạo phòng và giám đốc các khoản nợ khó đòi để kịp thời xử lý.

- Cập nhật và theo dõi data khách hàng. Thường xuyên phân tích tình hình mua hàng, thanh toán của khách hàng báo cáo lãnh đạo.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và giám đốc.

Job Requirement

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Cẩn thận, trung thực

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Biết làm báo cáo. có khả năng phân tích và tổng hợp

More Information

  • Degree: College
  • Age: 24 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

winemart.vnCompany size: 100-499
Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân là doanh nghiệp hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tốt nhất cho các khách hàng thông qua việc phát triển kinh doanh...Detail

Nhân viên tổng hợp

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts