About us

Công Ty TNHH Yakjin Intertex

Employment Information

Nhân Viên Tổng Vụ/ Admin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

DAI HOANG KIM GROUP

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Phuoc

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Phuoc

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc

DAI HOANG KIM GROUP

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Phuoc