About us

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

Employment Information

Nhân Viên Trắc Đạc ( làm tại Tây Ninh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Surveying / Geology , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 16 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Long An | Tay Ninh | Binh Thuan

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Tay Ninh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Tay Ninh

FE CREDIT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Long An | Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Tay Ninh