language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Trade Marketing (MT, GT)

Xí Nghiệp Liên Doanh Vianco-Việt Ấn
Updated: 26/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các hoạt động marketing tại điểm bán:

- Thực hiện các chương trình Trade marketing;

- Xây dựng và kiểm tra các chương trình trưng bày hàng hóa, trưng bày POSM, kích hoạt tại điểm bán, khuyến mãi;

- Thực hiện các chương trình chiết khấu thương mại, chương trình khách hàng trung thành và các event,...

- Triển khai và kiểm soát các chương trình được phê duyệt;

- Tổng kết và báo cáo các chương trình đã thực hiện;

2. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường theo từng nội dung mục tiêu.

3. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm Trade marketing từ 01 năm trở lên.
 • Tốt nghiệp trường marketing, kinh tế.
 • Hiểu biết thêm về thiết kế đồ họa, Adobe, Photoshop
 • Tinh thần làm việc sáng tạo, phối hợp với các phòng ban.
 • Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt;
 • Thực hiện báo cáo tổng kết excel, power point
 • Tính kỷ luật, hướng đến kết quả.
 • Sức khỏe tốt phù hợp với việc công tác tỉnh thường xuyên 

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Xí Nghiệp Liên Doanh Vianco-Việt Ấn

http://giavivietan.com/Company size: 25-99
Việt Nam là nước nông nghiệp thuộc về xứ nóng, vùng nhiệt đới gió mùa. Ngoài ra lãnh thổ Việt Nam được chia ra ba miền rõ rệt là Bắc, Trung, Nam. Chính các...Detail

Nhân Viên Trade Marketing (MT, GT)

Xí Nghiệp Liên Doanh Vianco-Việt Ấn

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts