About us

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Trade Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 08/11/2020
Industry Marketing , Animal Husbandry / Veterinary

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SUNHOUSE

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần IntelLife

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Chi nhán công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tương Lai Mỹ Anh

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi