About us

LacViet Computing Corporation

Employment Information

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm CNTT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thông Tin và Thẩm Định Giá Miền Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh