About us

XP Power Vietnam

Employment Information

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm SAP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Electrical / Electronics , IT - Software , Manufacturing / Process

Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần BM Windows

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Takako Vietnam Co., Ltd.

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH TAL Logistics

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Accredo Asia Packaging Co. Ltd

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Binh Duong