About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

Employment Information

Nhân viên triển khai phần mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 18/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ Competitive

  • Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi