About us

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Employment Information

Nhân viên Triển Khai Phần Mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Customer Service
Experience 1 - 3 Years

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIP VIỆT NAM

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần ASOFT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

OMN1 Solution

$ 12 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh