language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Trợ Lý Kế Hoạch/Planning Sub-Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)
Updated: 04/10/2019

Employment Information

Job Description

 • Phối hợp quy trình sản xuất cho một hoặc nhiều sản phẩm
 • Lập kế hoạch và ưu tiên các hoạt động để đảm bảo hiệu suất tối đa và độ trễ tối thiểu
 • Xác định nhân lực, thiết bị và nguyên liệu cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất
 • Chỉ định công nhân và nhân viên khác cho các hoạt động sản xuất cụ thể
 • Thay đổi lịch biểu theo nhu cầu sản xuất
 • Giám sát công việc để đảm bảo họ sẽ hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách
 • Giải quyết các vấn đề khi phát sinh nhằm gây ra sự gián đoạn tối thiểu
 • Lấy thông tin đầu ra (số lượng thành phẩm, phần trăm khiếm khuyết ...)
 • Chuẩn bị và nộp báo cáo trạng thái và hiệu suất
 • Giữ các giấy tờ được tổ chức
 • Phối hợp với kiểm soát chất lượng, kho hàng và các nhân viên khác

----------------------------------------------------

 • Coordinate production workflow for one or multiple products
 • Plan and prioritize operations to ensure maximum performance and
 • Determine manpower, equipment and raw materials needed to cover production demand
 • Assign workers and other staff to particular production operations
 • Schedule shift according to production needs
 • Monitor jobs to ensure they will finish on time and within budget
 • Address issues when they arise aiming for minimum disruption
 • Obtain output information (number of finished products, percentage of defectives etc.)
 • Prepare and submit status and performance reports
 • Keep paperwork organized
 • Collaborate with quality control, warehouse and other staff

Job Requirement

 • Giới tính: Nữ
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
 • Trình độ Anh Văn: Đọc, viết : tốt ; nghe, nói: khá
 • Có thể làm báo cáo bằng tiếng anh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Trung thực, chăm chỉ, chịu khó

*** Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi CV có hình chụp trong vòng 06 tháng và ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Anh, và tiêu đề mail ghi theo định dạng : Họ và tên – Vị trí ứng tuyển.

-----------------------------------------------------

 • Gender: Female
 • Graduation: College
 • English : Reading, writing: good; speaking/ lisentning: fair
 • Can make report by English
 • Honest, enthusiastics, hardwworking

*********Noted: Please attached CV in English and personal picture when applying for each position, and in subject : Full name – Position.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 24 - 27
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Company size: 25-99
Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội) là nhà máy thuộc khu chế xuất.
Job tags / Skills: Assistant

Similar jobs

Nhân Viên Trợ Lý Kế Hoạch/Planning Sub-Staff

Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Hà Nội)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts