language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

https://kilala.com.vn

Kilala sử dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau nhằm giới thiệu thông tin về văn hoá, du lịch và mua sắm Nhật Bản. Cộng đồng KILALA khoảng 700.000 người dùng chủ yếu thuộc tầng lớp trí... Detail

Employment Information

Nhân viên/trợ lý Phiên Dịch Tiếng Nhật (Job code: IPT)

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Cầu nối tiếp nhận các yêu cầu từ phía Nhật và triển khai cho team Website thực hiện.
• Kiểm tra đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng yêu cầu và đúng tiến độ.
• Biên dịch các tài liệu liên quan đến công việc.
• Phiên dịch trong các cuộc họp.

Job Requirement

• Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên.
• Đã có kinh nghiệm làm việc trong lịch vực website.
• Thành thạo tin học văn phòng (PowerPoint, Excel, Word, Pdf,...)
• Ưu tiên các ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

More Information

  • Experience: 1 - 3 Years

Nhân viên/trợ lý Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts