About us

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Giải trí Thiên Đường Bảo Sơn

Employment Information

Nhân Viên Trực Bể Cá – Thủy Cung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Fishery , Irrigation , Environmental

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập Đoàn Kim Tín

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

$ Competitive

 • Ha Noi