About us

công ty Toshiko Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN TRỰC PAGE

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Customer Service

Công ty Cổ Phần CICI Thượng Đỉnh Yến

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần CICI Thượng Đỉnh Yến

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi