About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Nhân viên Trực tổng đài

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Medical / Healthcare

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ 7 Tr - 13,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi