NOA VIETNAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Asahi Beverages Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Tinh Hoa Toàn Cầu

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 6 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG THỦY

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Beyond Communication

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh