About us

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

Employment Information

Nhân Viên Truyền Thông - PR Staff (CN Hà Nam)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Nam

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Nam

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Nam

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Ha Nam