language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Nhân Viên Tự Động Hóa

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-Kiểm tra, hiệu chỉnh, cài đặt, sửa chữa các sai lệch, hư hỏng thiết bị trong phạm vi quản lí của bộ phận( thiết bị tự động, internet, it, hệ thống camera, điện thoại..)
-Làm việc theo sự phân công sắp xếp của cấp trên (làm việc theo ca)
-Nhanh chống có mặt kịp thời khi nhận được yêu cầu sửa chữa của điều hành viên, các xưởng phòng ban trong ca trực
-Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ thiết bị
-Khi kiểm tra sữa chữa phải tuân thủ theo qui trình thao tác kỹ thuật
-Trước khi kiểm tra sữa chữa tại xưởng phải báo cáo cho bên vận hành- người có trách nhiệm chính( tổ trưởng, vận hành chính)
-Phải báo ngay cho quản lí khi sự cố lớn, nghiệm trọng ảnh hưởng đến sản xuất liên quan đến hệ thống tự động
-Chịu trách nhiệm trong ca mình trực

Job Requirement

-Chuyên ngành: tự động hóa, điện tử, cơ điện tử
-Kỹ năng giải quyết vấn đề độc lập, áp lực công việc cao
-Kỹ năng làm việc theo nhóm
-Ưu tiên ứng viên đã làm trong các dây chuyền sản xuất tự động

- Công ty có chỗ ăn, ở tại Nhà máy cho nhân viên ở xa.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 23 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Tự Động Hóa

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts