About us

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Employment Information

Nhân viên tư vấn bán hàng (Bình Dương)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Phuoc | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Quang Nam

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,2 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH TAL Logistics

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong