About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRB

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Đi Làm Ngay

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Consulting , Insurance , Real Estate
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 4 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi