About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Employment Information

Nhân viên Tư Vấn Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp Toàn Hệ thống Đất Xanh Miền Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 24/11/2020
Industry Insurance , Securities , Real Estate

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 20 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH FIRST INTERNATIONAL

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh