About us

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

Employment Information

Nhân viên tư vấn chốt đơn (Data có sẵn)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 5 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi