About us

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục SS Global

Employment Information

Nhân viên tư vấn dịch vụ khách hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Consulting , Customer Service , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty Cổ phần Beegreen

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,4 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh