About us

CÔNG TY TNHH E-MART

Employment Information

NHÂN VIÊN TƯ VẤN - HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - THIẾT BỊ ĐIỆN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 21/01/2021
Industry Consulting , Customer Service , Electrical / Electronics
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH E-MART

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH E-MART

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH E-MART

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Văn Lang

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng & Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh