About us

YOLA

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học (Education Consultant)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 23/06/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Entry Level / Internship

ALS LANGUAGE CENTER

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH One On One English

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Everest Education

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

BIPO Service (Viet Nam) Co. Ltd

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục SS Global

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu)

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Restart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh