About us

YOLA

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học (Thủ Dầu Một - Bình Dương)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Consulting , Customer Service , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Binh Duong | Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,2 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Phuoc | Binh Duong