About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học ( Thử Việc 7 Triêu + KPI)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Nam Dinh | Ha Noi | Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi