About us

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/10/2021
Industry Consulting , Law / Legal Services , Environmental
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN EHEART

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi