About us

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại (Telemarketer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Consulting

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN RELIA VIỆT NAM

$ 6 Tr - 6,8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Dược Phẩm ECO

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần bolttech Device Protection Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh