About us

YOLA

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 14/01/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công ty Cổ phần Beegreen

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Em Biết Đọc (I Can Read)

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh