About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

Employment Information

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment
Experience 1 Years

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TÁI THÁI TÂN

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Novaon

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi