About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

LacViet Computing Corporation

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Danh Khôi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh