About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

LacViet Computing Corporation

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần ASOFT

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh