About us

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

Employment Information

Nhân viên Tư vấn Trực nguồn

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 2 Years

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP TEXAS ENGLISH

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Vinataba - Philip Morris Ltd., Ho Chi Minh City Branch

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CSIS

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LIÊN MINH

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi