About us

TEXAS ENGLISH

Employment Information

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Qua Điện Thoại (Nguồn Data Sẵn Có)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Marketing , Education /Training , Sales / Business Development

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CSIS

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi