About us

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

Employment Information

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 7,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications , Architect
Experience 1 Years

TOMATO Education

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

TOMATO Education

$ 5,5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh