About us

Công ty TNHH Tùng Lâm

Employment Information

Nhân viên tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 23/12/2020
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Location

Công Ty CP Ô Tô Trường Hải

$ Competitive

  • Quang Nam

Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty CP Ô Tô Trường Hải

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty TNHH T.M.G

$ Competitive

  • Quang Nam

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Quang Nam