About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy (Nhat Huy Group)

Employment Information

Nhân viên Tuyển dụng & Đào tạo

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 25/05/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 12,1 Mil - 14,3 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Rồng Phương Bắc

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh