language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tiếp nhận nhân sự mới, phổ biến nội quy, quy định công ty

- Theo dõi hợp đồng lao động

- Chấm công, phụ trách công tác bảo hiểm, chế độ công đoàn

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Job Requirement

Ưu tiên có kinh nghiệm biết tính lương

Kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 28
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM

Company size: 25-99

Do nhu cầu mở rộng, hiện đang cần tuyển các vị trí sau:

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts