About us

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH - BẢO TRÌ (CƠ, ĐIỆN, HÓA, MÔI TRƯỜNG, LUYỆN KIM...)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Location

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Long Son Petrochemicals

$ Over 15 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Thanh Hoa | Dong Nai

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 7,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Long Son Petrochemicals

$ 14 Mil - 22 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh | Da Nang

Thi Vai International Port Co., Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Novaland Group

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Lam Dong | Dong Nai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT