About us

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Employment Information

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Giấy Lập Trình 2020

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Manufacturing / Process , Printing / Publishing , Others

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Long Thanh Plastic

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vinawood Ltd.

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh