About us

Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)

Employment Information

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC-Phay

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)

$ 8 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng

$ Competitive

  • Binh Duong

SCG Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong