About us

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

Employment Information

Nhân viên vận hành máy CNC - TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Response Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong